Welsh: Homework, colours and must

Homework discussion

Page 134

Oes chwaer gyda chi? Beth ydy enw eich chwaer chi neu enwau eich chwiorydd chi?

= Do you have any sisters? What is her or what are their names?

Nac oes.

= No.

Oes, mae dwy chwaer gyda fi.

= Yes, I have two sisters.

Oes mab gyda chi? Beth ydy enw eich mab chi neu enwau eich meibion chi?

= Do you have any sons? What is his or what are their names?

Nac oes.

= No.

Oes, Geraint a Dafydd ydy fy meibion i.

= Yes, Geraint and David are my sons.

Oes merch gyda chi? Beth ydy enw eich merch chi neu enwau eich merched chi?

= Do you have any daughters? What is her or what are their names?

Nac oes.

= No.

Oes, Linda ydy fy merch.

= Yes, Linda is my daughter.

Oes, mae merch 'da fi. Meinir ydy ei henw hi.

= Yes, I have a daughter. Meinir is her name.

Oes brawd gyda chi? Beth ydy enw eich brawd chi neu enwau eich brodyr chi?

= Do you have any brothers? What is his name or what are their names?

Nac oes, does dim brawd da fi.

= No, I do not have any brothers.

Oes, Ben ydy enw fy mrawd i.

= Yes, Ben is my brother.

Page 135

Follow the pattern as follows.

ty → fy nhy i.

car → fy nghar i.

pensil → fy mhensil i.

Refer to the grid on page 139.

Page 137

Changing questions from formal into informal.

Beth ydy enw eich tad chi? → Beth ydy enw dy dad di?

= What's your dad's name?

Beth ydy eich cyferiad chi? → Beth ydy dy gyfeiriad di?

= What's your address?

Beth ydy enw eich bos chi? → Beth ydy enw dy fos di?

= What's the name of your boss?

Beth ydy lliw eich drws ffrynt chi? → Beth ydy lliw dyddrws ffrynt di?

= What colour is your front door?

Beth ydy enw eich gwr chi? → Beth ydy enw dy wr di?

= What's the name of your husband?

Beth ydy enw eich brawd chi? → Beth ydy enw dy frawd di?

= What's the name of your brother?

Beth ydy enw eich mam chi? → Beth ydy enw dy fam di?

= What's the name of your mum?

Beth ydy enw eich llyfr chi? → Beth ydy enw dy lyfr di?

= What's the name of your book?

Beth ydy eich rhif ffôn chi? → Beth ydy dy rif ffôn di?

= What's your phone number?

Class exercise

Page 138

Informal questions for enw, byw, cyfeiriad, dod o, gwaith, teulu rhif ffôn.

Beth yw dy enw dy?= What is your name?

Ble wyt ti'n byw?

= Where do you live?

Beth ydy dy gyfeiriad di?

= What's your address?

O ble why ti'n dod?

= Where do you come from?

Ble why ti'n gweithio?

= Where do you work?

Oes teulu mawr gyda ti?

= Do you have a large family?

Beth ydy dy rhif ffôn di?

= What's your phone number?

Briefly covering colours

Page 142

Lliw = colour, Lliwian = colours.

Must

Dwi eisiau dysgy Cymraeg.

= I want to learn Welsh.

Felly (mae'n) rhiad i mi/fi...

= So I must...

...gwrando ar y radio.

= ...listen to the radio.

...ddarllen llyfrau Cymraeg.

= ...read Welsh books.

...gwylio S4C.

= ...watch S4C.

...gwneud fy ngwaith cartref.

= ...do my homework.

...siarad Cymraeg yn y dosbarth.

= ...speak Welsh during my evening class.

(Note the treiglad meddal here after mi/fi.)

Felly (mae'n) rhiad i ti...

= So you must...

...gwneud fy ngwaith cartref.

= ...do my homework.

Felly (mae'n) rhiad iddi (hi)...

= So she must...

...gwneud ei gwaith cartref (hi).

= ...do her homework.

or Felly (mae'n) rhiad i Maggie...

= So she must...

...gwneud ei gwaith cartref (hi).

= ...do her homework.

Felly (mae'n) rhiad iddo fe...

= So he must...

...gwneud ei waith cartref (e).

= ...do his homework.

Felly (mae'n) rhiad i (ni)...

= So we must...

...gwneud ein gwaith cartref (ni).

= ...do our homework.

Felly (mae'n) rhiad i chi...

= So you must...

...gwneud eich gwaith cartref.

= ...do your homework.

Felly (mae'n) rhiad i ddyn nhw...

= So they must...

...gwneud eu gwaith cartref.

= ...do their homework.

Homework

Pages 144 to 147, sections A to DD.

These notes are from a lesson on 20/10/2004.